पेराल तसे उगवेल

(#Monday_Motivation)

आपल्याकडे एक म्हण फार प्रचलित आहे, 'पेराल तसे उगवेल ..'
अर्थात, तुम्ही जे दुसऱ्याला देता तेच तुम्हाला परत मिळते, बरेचदा, आपण हा बोध विसरतो आणि आपल्या नशीबावर रडत बसतो, पण त्याऐवजी आपण जर दुसऱ्यांशी नीट, योग्य व प्रामाणिकपणे वागलो तर आपल्यालाही त्याची तशीच उत्तम फळे चाखायला मिळतात नाहीतर, या जगाला तुम्ही जे देता त्याचीच परतफेड ते तुम्हाला केल्यावाचून रहात नाही याचीच ही एक छोटीशी बोधकथा -

कोणे एकेकाळी एक लोणीविक्रेता आपल्या जवळच्या गावांमध्ये फिरून लोणी विकत असे. तो दररोज लोणी विकण्यासाठी एका जवळच्याच गावातील एका मोठ्या दुकानात जाई. तिथे त्या दुकानदाराच्या गरजेप्रमाणे तो आपल्याकडील लोण्याचे एक एक किलोचे गोळे त्याला विकत असे आणि बदल्यात त्या दुकानातून घरातील किराणासामान घेत असे. सगळं सुरळीत सुरू असतानाच एके दिवशी त्या दुकानादाराने ठरवलं, की हा जो लोण्याचे गोळे देतो, त्याचं नक्की वजन एक किलो इतकंच आहे ना हे तपासून पाहूयात.. म्हणून त्याने वजनकाटा घेतला आणि तो त्या गोळ्यांचं वजन करून पाहू लागला.. आणि त्याला धक्काच बसला. कारण, प्रत्येक गोळ्याचं वजन हे एक किलो नसून 900 ग्रॅमच होतं. ही फसवणूक पाहून तो दुकानदार लोणी विक्रेत्यावर प्रचंड चिडला. त्याला त्याचा फार राग आला आणि त्याने लोणीविक्रेत्याला अद्वातद्वा बोलायला सुरुवात केली.

================
मातृभाषेतून शिकूया, प्रगती करूया !
असे आणखी माहितीपूर्ण लेख, व्हीडीओ, ऑडिओ मिळविण्यासाठी आणि मराठीतून शिकण्यासाठी आजच व्हॉट्सअ‍ॅप वर आमचा ग्रुप जॉइन करा. त्यासाठी https://salil.pro/WAG येथे क्लिक करा.
================

"ही अशी फसवणूक करत होतास काय चोरा माझी ? " असे उद्गार जेव्हा दुकानदाराने काढले तेव्हा लोणीविक्रेता बिचारा कशीबशी जीभ रेटून म्हणाला,
" अहो मालक, खरं सांगायचं तर मी खूप गरीब आहे. माझी परिस्थिती इतकी बिकट आहे की लोण्याच्या गोळ्याचं वजन मापण्यासाठी माझ्याकडे एक किलोचं वजनसुद्धा नाही, किंबहुना ते विकत घेण्याइतकीही माझी ऐपत नाही.. त्यामुळे मी काय करायचो, की तुमच्या दुकानातून जे एक एक किलोचे साखरेचे पुडके घेऊन जायचो ते तराजूच्या एका बाजूला ठेऊन त्या वजनाइतकं लोणी एक किलो म्हणून समजून त्या मापाचे गोळे बनवायचो आणि तेच तुम्हाला विकायचो...!"

मित्रांनो,
या कथेवरून तुम्हाला लक्षात आलंच असेल नं की जसे पेराल तसे उगवेल ..
म्हणूनच, नेहमी इतरांशी चांगलं वागा, इतरांना योग्य गोष्टीसाठी मदत करा, आपलं कर्म चांगलं ठेवा म्हणजे आपल्याही बरोबर चांगलंच होत जाईल.

धन्यवाद
टीम नेटभेट
नेटभेट ईलर्निंग सोल्युशन्स
मातृभाषेतून शिकूया, प्रगती करूया
learn.netbhet.com